Mobile Photography Exhibition #NoFilter | Nikolay Stoykov

Мобилната фотографска изложба #NoFilter представя 30 кадъра на документалния фотограф и видеограф Николай Стойков, уловени и редактирани изцяло с мобилно устройство. „#NoFilter“ е нова стъпка в професионалното развитие на фотографа, тъй като досега не е публикувал официално своите мобилни снимки, въпреки че има доста събрани кадри от много точки по света.

Основният жанр на снимките е кандид фотография и улична фотография с ироничен нюанс. Палитрата от фотографии цели да провокира както публиката, така и самия автор. Снимките представят интересни моменти от улиците на София и други места в България и чужбина. Кадрите понякога пораждат усмивка от запечатания момент, друг път показват суровата реалност на света около нас и закостенелите нагласи на обществото. В изложбата „#NoFilter“ Николай Стойков показва именно тези моменти, които са го вдъхновили спонтанно и непринудено и е успял да запечата с камерата на телефона.

Понякога камерата на мобилния телефон е най-добрата камера, защото винаги е с теб. Креативността, желанието и усещането на момента са най-важни за постигането на перфектния кадър.

Проект „Фотографска онлайн изложба #NoFilter“ се реализира с финансовата подкрепа на програма „Творчески инициативи“ на Национален фонд „Култура“


ENGLISH

Mobile photography exhibition #NoFilter presents 30 photographs by documentary photographer and videographer Nikolay Stoykov, captured and edited on his mobile device. #NoFilter is a new step in the professional development of the photographer, as he has not officially published his mobile photos by now, although there are many collected images from many parts of the world.

The main genre in the exhibition is candid photography and street photography with an ironic spectre. The palette of photographs aims to provoke both the audience and the author himself. The photos present interesting moments from the streets of Sofia and other places in Bulgaria and abroad. The shots sometimes evoke a smile from the captured moment, other times they show the harsh reality of the world around us and the rigid attitudes of society. In the exhibition #NoFilter Nikolay Stoykov shows exactly those moments that inspired him spontaneously and he managed to capture them with his phone camera.

Sometimes the phone camera is the best camera you have because it’s always with you. Creativity, eagerness and sensibility are most important for achieving the perfect shot.

The project ” Photographic online exhibition #NoFilter ” is realised with the financial support of the program “Creative Initiatives” of the Bulgarian National Fund “Culture”.


Mobile Photography Exhibition #NoFilter